Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Komisji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Komisji

Członkowie Komisji

prof. dr hab. Stanisław Kistryn
prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych – przewodniczący
prof. dr hab. Marek Sanak
pełnomocnik Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum
prof. dr hab. Bartosz Brożek
Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
Wydział Filozoficzny
prof. dr hab. Stanisław Sroka
Wydział Historyczny
dr hab. Dorota Szumska
Wydział Filologiczny
prof. dr hab. Anna Łebkowska
Wydział Polonistyki
prof. dr hab. Mariusz Sadzikowski
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek
Wydział Matematyki i Informatyki
dr hab. Wojciech Macyk, prof. UJ
Wydział Chemii
dr hab. Małgorzata Kruczek
Wydział Biologii
prof. dr hab. Rafał Olszanecki
Wydział Lekarski
prof. dr hab. Anna Wesołowska
Wydział Farmaceutyczny
prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Wydział Nauk o Zdrowiu
dr hab. Maria Próchnicka
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
prof. dr hab. Jolanta Jura
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
prof. dr hab. Michał Gradziński
Wydział Geografii i Geologii
mgr Maciej Czarnik
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
dr Danuta Earnshaw zd. Mossakowska
Małopolskie Centrum Biotechnologii
prof. dr hab. Marek Stankiewicz
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
Piotr Burger
Samorząd Studentów UJ
mgr Weronika Łaska
Samorząd Doktorantów-Towarzystwo Doktorantów UJ

Zastępcy członków Komisji

dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ
Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Irena Borowik
Wydział Filozoficzny
prof. dr hab. Jan Święch
Wydział Historyczny
prof. dr hab. Roman Sosnowski
Wydział Filologiczny
prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec
Wydział Polonistyki
dr hab. Monika Marzec
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dr hab. Maciej Ulas
Wydział Matematyki i Informatyki
dr hab. Adrzej Eilmes
Wydział Chemii
prof. dr hab. Szczepan Biliński
Wydział Biologii
prof. dr hab. Tomasz Guzik
Wydział Lekarski
dr hab. Marcin Kołaczkowski
Wydział Farmaceutyczny
prof. dr hab. Andrzej Pilc
Wydział Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Marek Bugdol
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dr hab. Jacek Kołodziej
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dr hab. Ryszard Gurbiel
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
prof. dr hab. Bolesław Domański
Wydział Geografii i Geologii
mgr Janusz Kornecki
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
dr hab. Wojciech Branicki, prof. UJ
Małopolskie Centrum Biotechnologii
prof. dr hab. Jacek Kołodziej
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

Obsługa Komisji

mgr Anna Drabik
Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów